ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഗ്വംഗ്സ്യൂ ഫൊചുസ്ലസെര് കോ., ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

നൊ.൨ജുംഹെ അവന്യൂ, ബയയുൻ ജില്ല,

ഗ്വംഗ്സ്യൂ സിറ്റി, ഗുവാങ്ഡോങ് പ്രൊവിനെചെ (൫൧൦൪൦൦)

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+86 20 62727776

+86 15102000818

മണിക്കൂറുകൾ

ലൈൻ / കോൾ സേവനം 24 മണിക്കൂർ

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?