பீங்கான்

  • பீங்கான்

    பீங்கான்

    Applicable Industries: Widely used in leather, food, beverage, cloth, electronic, meter, communication instruments, package and other industries, can be combined with streamline for online marking.    Applicable materials:Most plas...
    மேலும் படிக்க